زمان مطالعه: 2 دقیقه
ارزیابی آمادگی صادرات

ارزیابی آمادگی صادرات

ارزیابی آمادگی صادرات

ارزیابی آمادگی صادرات یا ERA به معنای بررسی و آزمون میزان آمادگی بنگاه ها برای ورود به بازارهای جهانی به عنوان یک صادرکننده است. بهره مندی از فرصت های موجود در بازارهای هدف، مستلزم ایجاد زیرساختارهایی است که حضور و ماندگاری یک بنگاه صادراتی را در بازارهای جهانی تضمین نماید. چنانچه این الزامات برای بنگاه وجود نداشته باشد و یا فراهم نگردد، بنگاه صادراتی محکوم به شکست و از دست دادن بازارهای جهانی می باشد. تعاونی مدیریت صادرات کامسی فرایند ارزیابی آمادگی صادرات را برای بنگاه های متقاضی انجام می دهد و بنگاه را از ابعاد مختلف مورد سنجش قرار می دهد. در نتیجه ارزیابی آمادگی صادرات، نقاط قوت و ضعف بنگاه مشخص شده و راهکارهای مرتفع نمودن نقاط قوت و تقویت نقاط قوت بنگاه نیز ارائه می گردد.

مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

تحقیقات بازار بین المللی

ارزیابی آمادگی صادرات

ارزیابی آمادگی صادرات

برنامه ریزی گام به گام صادرات

جهت دریافت مشاوره با ما در تماس باشید ...

021-88061074