درباره ما

زمان مطالعه: 4 دقیقه
تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور(کامسی)

تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور(کامسی)

تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور(کامسی)

تعاونی اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور با هدف تأمین نیاز اعضاء انجمن صنفی تولیـد کنندگان سازه های فولادی در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ عضو تشـکیل گردیده و هدف آن بطوره اجـمالی در هم افزائی ظـرفیت های موجود و کاهش هزینه های تولیــد و ایجاد و گسـترش فرهنگ استفاده از سازه های فولادی استاندارد بوده است . صنعت تولید سازه های فولادی یکی از مهمترین صنایع است که میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی به پیشـرفت در این حوزه را دارد. بطوریکه انقلاب صنعتی با نقش فولاد و بکار گیری آن تعریف شده است. این صنعت در تمام صــنایع مادر از قبیل صنعت نفت و پتروشیمی ، صنعت برق ، صنعت حمل و نقل و شبکه ریلی صنعت ساختمان سازی نقش مؤثری داشته و عملاً پیشرفت و توسعه بدون لحاظ صنعت تولید سازه های فولادی بی معنا خواهد بود . تعاونی کامسی با پیگیری و گسترش فرهنگ استفاده از سازه های فولادی استاندارد با همراهی و همکاری مرکز ملی تأئید صلاحیت استاندارد ایران و اداره کل استاندارد تهران توانسته است ضمن معرفی واحــد های مجاز در حوزه ساخت سازه های فولادی استاندارد ، زمینه همکاری متقابلی را با سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری تهران فراهم ساخته و خروجی آن بخش نامه های شماره ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ سازمان نظام مهندسی در حوزه سازه های فولادی می باشد که به مهنـدسان طــراح و ناظر و مجری ابلاغ و استفاده از سازه های فولادی استاندارد را تأکید و اجبار می نماید . همچنین شـهرداری تهران با ابـلاغ بخش نامه به مناطق ۲۲ گانه ، لزوم استفاده از سازه های فولادی استاندارد را در خصوص دریافت پایان کار اجبار نموده و با این اقدامات عملاً جامعه مهندسی کشور بر آن داشته تا با کیفی سازی ساختمان موجب جلوگیری از هدر رفت سرمایه های مالی و جانی هم وطنان شده و با حـذف افراد غیر متخصص در این صنعت ، آن را از آسیب های جدی مصون نگاه دارد.

ارزیابی آمادگی صادرات

ارزیابی آمادگی صادرات

ارزیابی آمادگی صادرات یا ERA

مشاوره صادرات

مشاوره صادرات

برنامه ریزی گام به گام صادرات

اعضای تعاونی سازه های فولادی کشور (کامسی)