زمان مطالعه: 2 دقیقه
مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

تعاونی کامسی اکنون به عنوان یک شرکت مدیریت صادرات، مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت های صادراتی شرکت های تولیدی عضو خود و سایر شرکت های تولیدی مرتبط را که نیاز به خدمات صادراتی دارند، مدیریت می نماید. این خدمات شامل موارد ذیل می باشند:

مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

تحقیقات بازار بین المللی

ارزیابی آمادگی صادرات

ارزیابی آمادگی صادرات

برنامه ریزی گام به گام صادرات

 

  • تحقیقات بازار بین المللی: بررسی و مطالعه بازارهای بین المللی با ارائه گزارش مکتوب و کاربردی نتایج تحقیقات

  • آموزش: برنامه ریزی و ارائه دوره های آموزشی مرتبط با تجارت بین الملل برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان

  • خدمات بازاریابی از جمله اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، مشارکت و برگزاری رویدادهای تجاری، خدمات B2B

  • ارزیابی آمادگی صادرات: بررسی و سنجش میزان آمادگی بنگاه صادرکننده برای ورود به بازارهای جهانی

جهت دریافت مشاوره با ما در تماس باشید ...

021-88061074